Prosimy o wsparcie – 1,5 %

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o odpisanie 1% od podatku na konto:

Stowarzyszenie Przyjaciół Spotkań Małżeńskich
ul. Meander 23 m. 22, 02-791 Warszawa
Nr rachunku: 59 1050 1025 1000 0022 7883 7584 ING Bank Śląski
KRS 0000119130

Z otrzymanych ofiar pokrywane są koszty pobytu na rekolekcjach małżeństw, które nie są w stanie pokryć samemu całości kosztów pobytu w domu rekolekcyjnym.

Poprzez tę wpłatę przyczyniacie się Państwo także do poszerzania informacji o naszych rekolekcjach i uczestniczycie w wysiłkach związanych z poszukiwaniem, a często odbudowywaniem prawdziwej miłości przez coraz większą ilość małżeństw.

Z otrzymanych ofiar pokrywane są także koszty podróży animatorów do innych miast gdzie rozwijana jest praca rekolekcyjna, a także koszty związane z prowadzeniem pracy rekolekcyjnej w krajach byłego ZSRR.

Dlatego, niezależnie od odpisu 1,5 % od podatku prosimy o ofiary na ten cel.

Zaznaczamy, że animatorzy – zarówno małżeństwa jak i kapłani – prowadzą Spotkania Małżeńskie społecznie i honorowo

Serdecznie dziękujemy!