Weekendy Małżeńskie (podstawowe)

To dwudniowe rekolekcje rozpoczynające się w piątek wieczorem i trwające do niedzieli do godz 15.00.
Prowadzone są przez pary małżeńskie (animatorów) oraz kapłana, którzy na bazie nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji i teologii, oraz własnych doświadczeń, sukcesów i porażek inspirują uczestników do dialogu we dwoje.
Program ma na celu pielęgnowanie i rozwój związku poprzez poruszenie istotnych dla małżeństwa problemów, które nierozwiązane, wywołują konflikty i mogą przerodzić się niejednokrotnie w kryzys małżeński.
Realizując poszczególne tematy szanujemy odrębność, intymność oraz prawo do tajemnicy każdego z małżeństw.

W programie weekendu nie ma konieczności wypowiadania się wobec innych o swoich problemach.

Zapewniamy:

  • atmosferę spokoju,
  • czas na indywidualną refleksję,
  • możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania,
  • możliwość rozmowy z parami małżeńskimi – animatorami Spotkań Małżeńskich – z różnym stażem małżeńskim oraz z kapłanem,
  • dobre warunki lokalowe (każda para małżeńska ma własny pokój )
  • pełne wyżywienie w czasie trwania rekolekcji

Na rekolekcje zapraszamy każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy zaangażowania religijnego. Jedynym warunkiem jest przyjazd obojga małżonków bez dzieci i pozostanie przez cały czas trwania rekolekcji.

Kontakt: Krysia i Jacek Pawlakowie
Zgłoszenia osób bezpośrednio zainteresowanych weekendami małżeńskimi przyjmujemy najchętniej poprzez tę stronę internetową, a także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 509-028-498 lub 518-902-490 (najlepiej dzwonić wieczorem)