Dla małżeństw

Weekendy Małżeńskie (podstawowe)

To dwudniowe rekolekcje rozpoczynające się w piątek wieczorem i trwające do niedzieli do godz 15.00.
Prowadzone są przez pary małżeńskie (animatorów) oraz kapłana, którzy na bazie nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji i teologii, oraz własnych doświadczeń, sukcesów i porażek inspirują uczestników do dialogu we dwoje.
Program ma na celu pielęgnowanie i rozwój związku poprzez poruszenie istotnych dla małżeństwa problemów, które, nie rozwiązane, wywołują konflikty i mogą przerodzić się niejednokrotnie w kryzys małżeński.
Realizując poszczególne tematy szanujemy odrębność, intymność oraz prawo do tajemnicy każdego z małżeństw. W programie weekendu nie ma konieczności wypowiadania się wobec innych o swoich problemach.

 

 

 

Zapewniamy:

  • atmosferę spokoju,
  • czas na indywidualną refleksję,
  • możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania,
  • możliwość rozmowy z parami małżeńskimi – animatorami Spotkań Małżeńskich – z różnym stażem małżeńskim oraz z kapłanem,
  • dobre warunki lokalowe (każda para małżeńska ma własny pokój )
  • pełne wyżywienie w czasie trwania rekolekcji

Na rekolekcje zapraszamy każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy zaangażowania religijnego. Jedynym warunkiem jest przyjazd obojga małżonków bez dzieci i pozostanie przez cały czas trwania rekolekcji.

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt: Krysia i Jacek Pawlakowie
Zgłoszenia osób bezpośrednio zainteresowanych weekendami małżeńskimi przyjmujemy najchętniej poprzez tą stronę internetową, a także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 509-028-498 lub 518-902-490 (najlepiej dzwonić wieczorem).

Spotkania Poweekendowe
To spotkania formacyjne skierowane do wszystkich małżonków, którzy kiedykolwiek wcześniej przeżyli weekend małżeński.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu, w dwóch grupach. W każdą drugą i czwartą niedzielę w Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania rozpoczynają się o godz. 16.00 Mszą Świętą. Później następuje spotkanie tematyczne prowadzone przez parę małżeńską i kapłana oraz dialog małżonków.

Spotkania poweekendowe stanowią bardzo istotny element formacji małżeńskiej. Mają na celu pielęgnowanie i pogłębianie doświadczenia dialogu zapoczątkowanego podczas weekendu małżeńskiego.
Jest również możliwość integracji z  innymi małżeństwami; często zawiązują się serdeczne znajomości, a nawet przyjaźnie.
Na spotkania poweekendowe można przychodzić z dziećmi.

Informacje: grupa I Anna i Jerzy Błaszczykowie,    grupa II Jolanta i Adam Krześlakowie

Weekendy Pogłębiające

Adresowane są do par małżeńskich, które chciałyby ponownie przeżyć rekolekcje. Formuła jest podobna do spotkań weekendu podstawowego, ale program rekolekcji porusza nieco odmienne, pogłębione tematy wiary oraz relacji między małżonkami.

 

Formularz zgłoszeniowy

zgłoszenia osób bezpośrednio zainteresowanych przyjmujemy również drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (42) 651-47-01 lub 518-902-490 (najlepiej dzwonić wieczorem)

Spotkania modlitewne
Wszystkich uczestników Spotkań Małżeńskich oraz sympatyków tego ruchu zapraszamy na spotkania modlitewne, które odbywają się co miesiąc, najczęściej w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz 18.30 przy kościele pw Św. Ducha na Placu Wolności. Termin najbliższej modlitwy jest zawsze w zakładce Aktualności.
W każdy poniedziałek o godz. 21.00 łączymy się duchowo w modlitwie różańcowej w intencji stowarzyszenia “Spotkania Małżeńskie” oraz wszystkich małżeństw uczestniczących w rekolekcjach.
Turnusy wakacyjne
Proponujemy wypoczynek wakacyjny dla całych rodzin małżeństw, które kiedykolwiek uczestniczyły w rekolekcjach. Turnusy mają charakter wypoczynkowy, każda rodzina ma możliwość wyboru propozycji organizatorów i ich dostosowania do własnych możliwości i upodobań. Prowadzone są przez małżonków i kapłana – animatorów Spotkań Małżeńskich.
Co drugi dzień odbywa się spotkanie formacyjne z dialogiem. Istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej, wycieczkach, wspólnych spotkaniach, grach i zabawach wieczornych.

 

 

 

Nasze propozycje

  • Turnus stacjonarny w Nadolu 16-26 sierpnia 2018 r. Nadole, to niewielka miejscowość nad Jeziorem Żarnowieckim.
Ośrodek Tyberiada w Nadolu daje wiele możliwości. Na miejscu znajduje się: kaplica, stołówka, boisko do piłki nożnej i siatkówki. Cały teren jest ogrodzony, za ośrodkiem przebiega trasa rowerowa i do nordic walkingu. Odległość do jeziora ok. 250 m, do morza ok. 15 km.
Zgłoszenia przyjmują Krystyna  i Jacek Pawlakowie tel. 509-028-498 mail: kjpawlak@spotkaniamalzenskie-lodz.pl
  • Turnus stacjonarny w Wiśle 8-18 lipca 2018 r. Poprowadzą go Ela i Jerzy Marcinkiewiczowie tel. 698-331-809 mail eijspotmal@wp.pl