Kim Jesteśmy

Trwajcie w miłości Mojej

(J 15,9b) Ikona Spotkań Małżeńskich przedstawia spotkanie męża i żony ze sobą i z Chrystusem. Z połączonych profili męża i żony można odczytać twarz Chrystusa, który mówi do nich: Trwajcie w miłości Mojej (J15, 9b) Chrystus trwa w małżonkach. My zaś, jako małżeństwo, trwamy w Jego miłości poprzez dialog ze sobą i z Nim, poprzez dialog prowadzący do spotkania.

Czym są Spotkania Małżeńskie?

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku.

Jesteśmy grupą małżeństw i kapłanów – animatorów Spotkań Małżeńskich – którzy prowadzą spotkania rekolekcyjne dla małżeństw poszukujących większej wzajemnej miłości i zrozumienia.

Program Spotkań Małżeńskich opiera się na idei ruchu  Marriage Encounter. Został on przywieziony do Polski w  1976r. przez Stanisława Boguszewskiego. Po rozmowie z  ówczesnym Metropolitą Krakowskim, Kardynałem Karolem  Wojtyłą, rozpoczął przygotowania do pierwszego  weekendu dla małżeństw. Przywieziona przez niego wersja programu została przetłumaczona na język polski w  środowisku absolwentów duszpasterstwa akademickiego  w Katowicach. Pierwszy eksperymentalny weekend dla  małżeństw odbył się  w  Laskach koło Warszawy w dniach 7 – 9 maja 1977r..

Spotkania Małżeńskie zaczęły zakorzeniać się w polskich warunkach życia codziennego. Odpowiedzialni za ruch są Irena i Jerzy Grzybowscy.

W następnych latach powstawały kolejne ośrodki. Obecnie jest ich 24, prowadzą około 60 weekendów rocznie. Z Polski Spotkania Małżeńskie powędrowały za wschodnią granicę i obecnie rozwijają się w siedmiu państwach. Spowodowało to konieczność uregulowań prawnych i od 15 sierpnia 2009 Spotkania Małżeńskie zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawach papieskich.

Dla tych, którzy dopiero przygotowują się do zawarcia małżeństwa powstały Wieczory dla Zakochanych i Rekolekcje dla Narzeczonych. Umożliwiają one narzeczonym poznanie nauki Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, głębsze poznanie siebie nawzajem i podjęcie dojrzałej decyzji o małżeństwie.

Pierwszy weekend w Diecezji Łódzkiej został przeprowadzony w dniach 19 – 21 lutego 1988r. przez Marię i Marka Stradel, Mariolę i Piotra Narowskich, Jadwigę i Wojciecha Jeute, ks. Marka Szumowskiego. W rekolekcjach tych uczestniczył ks. Edward Wieczorek, który przez wiele lat wraz z Marią i Markiem Stradel prowadzili Łódzki Ośrodek Spotkań Małżeńskich. W latach 1987 – 2013 odbyły się 105 weekendów. Obecnie nasz ośrodek tworzy 12 małżeństw i 8 księży. Prowadzimy co roku cztery weekendy podstawowe, jeden pogłębiający, oraz Wieczory dla Zakochanych.

Szczególną formą pracy są turnusy wakacyjne – dwutygodniowe wakacje dla rodzin połączone z pogłębianiem relacji i komunikacji małżonków. Ze względu na formę pracy przeznaczone wyłącznie dla tych, którzy przeżyli weekend małżeński, mają charakter wypoczynkowy.

Małżeństwa i kapłani prowadzący rekolekcje starają się troszczyć przede wszystkim o rozwój dialogu z Bogiem i dialogu we własnym małżeństwie. Służą temu spotkania modlitewne, spotkania poweekendowe, dni skupienia, zjazdy animatorów. Ośrodek łódzki był organizatorem Ogólnopolskich Zjazdów Aniamatorów w roku 1991, 1993, 1995. W roku 2002 przygotowaliśmy Międzynarodowy Zjazd Liderów. W 2007 roku gościliśmy w Łodzi 300 animatorów z Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji. Celem spotkania było odświeżenie naszej więzi małżeńskiej, umocnienie swojej wiary i wymiana doświadczeń w prowadzeniu rekolekcji dla małżeństw i narzeczonych.

Do tradycji naszego ośrodka należą spotkania opłatkowe, na które zapraszani są wszyscy, którzy uczestniczyli w rekolekcjach. Szczególnie uroczyście świętujemy kolejne jubileusze powstania ośrodka. 10–lecie uczciliśmy pielgrzymka do Rzymu. Na 20-lecie zorganizowaliśmy jubileuszowe rekolekcje w Częstochowie z uroczysta Mszą św. na Jasnej Górze. Kolejny jubileusz 25-lecia w 2013 roku przeżywalismy na pielgrzymkce w Ziemi Świętej.

Na weekendy jeździmy bez dzieci, więc okazją do integracji całych rodzin są spotkania poweekendowe, wyjazdy wakacyjne i spotkania towarzyskie. Mamy wtedy możliwość spędzić czas w gronie przyjaciół, przy wspólnym posiłku i wspólnej zabawie. Odmienność temperamentów, odmienność przeżywania rzeczywistości pozwala nam odkrywać bogactwo różnych osobowości i doświadczać jedności w różnorodności.